SZKOLENIE DLA FIRM

26 maja, 2024

Szkolenie GŁOS NIE DO ZDARCIA dla firm – do 11 uczestników szkolenia; szkolenie jednodniowe (8h – w tym 3 h 45 min zajęć grupowych 20 min konsultacji indywidualnych dla każdego uczestnika.

Materiały szkoleniowe: prezentacja,wydrukowane  podsumowanie najważniejszych informacji i ćwiczeń dla każego, zestaw narzędzi treningowych dla każdego.

Program szkolenia obejmuje zasady akustyki traktu głosowego, zasady działania mięśni głosowych i oddechowych, ćwiczenia przyspieszajacy regenerację głosu, ćwiczenia będące fitnesem dla mięśni głosowych, omówienie kół ratunkowych głosu podczas intensywnej pracy głosem oraz podczas infekcji, trening nad barwą głosu. Dodatkowo w tym pakiecie podstawy posturologii. 

Wartość pakietu PREMIUM 2397 złotych dla firm z Wielkopolski. Cena może wzrosnąć dla szkoleń dla firm spoza wielkopolski – cena zależeć będzie od ceny i czasu dojazdu.

Prowadząca – Magdalena Szynmańska

Pytania o termin: przestrzen.glosu@gmail.com