ZAJĘCIA

EMISJA GŁOSU

Magdalena Szymańska (120zł/60min, 60zł/30min)
Maria Antkowiak (120zł/60min, 60zł/30min)
Zofia Miksa-Kurowska (120zł/60min, 60zł/30min)
Karolina Supron (120zł/60min, 60zł/30min)
Sara Malińska (120zł/60min, 60zł/30min)

INTERPRETACJA I AKTORSTWO

Karolina Supron (120zł/60min, 60zł/30min)

FORTEPIAN JAZZOWY/ROZRYWKOWY

Zofia Miksa-Kurowska (120zł/60min, 60zł/30min)
Michał Sobierajski (120zł/60min, 60zł/30min)

POSTUROLOGIA WOKALNA

Ernest Szymański (100zł/60min)

TRENING PERSONALNY

Jarosław Szymański (100zł/60min)

BADANIE GŁOSU

polecamy foniatrę, dr Waldemara Wojnowskiego.

REHABILITACJA GŁOSU

Maria Antkowiak (60zł/30min – minimum 4 spotkania)
Magdalena Szymańska (60zł/30min – minimum 4 spotkania)

ZAJĘCIA ŚPIEWU I UMUZYKALNIANIA DLA DZIECI (6-14 lat)

Zofia Miksa-Kurowska (120zł/60min, 60zł/30min)
Sara Malińska (120zł/60min, 60zł/30min)

ZESPOŁY WOKALNE (GRUPOWE)

wrzesień 2022 – więcej informacji bliżej terminu 

PRZYGOTOWANIE DZIECI DO EGZAMINÓW DO SZKOŁY MUZYCZNEJ

Sara Malińska (120zł/60min, 60zł/30min)
Zofia Miksa-Kurowska (120zł/60min, 60zł/30min)

ZASADY MUZYKI I HARMONIA JAZZOWA

wrzesień 2022 – więcej informacji bliżej terminu 

IMPROWIZACJA WOKALNA

Zofia Miksa-Kurowska (120zł/60min, 60zł/30min)

PRACA NAD UTWORAMI

Jacek Szwaj (120 zł/60 min)

 

INNE: 
pomoc w studio nagrań

szkolenia grup, rad pedagogicznych, firm
warsztaty dla zespołów, chórów, scholi parafialnych

Magdalena Szymańska (cennik ustalany indywudualnie)