ZAJĘCIA

EMISJA GŁOSU

Magdalena Szymańska
(120zł/60min lub pakiet 4 lekcji – 400 zł ważny 30 dni od pierwszej lekcji)
Maria Antkowiak (100zł/60min)
Michał Sobierajski (100zł/60min)
Karolina Supron (100zł/60min)
Sara Malińska (100zł/60min)

INTERPRETACJA I AKTORSTWO

Karolina Supron (100zł/60min)

FORTEPIAN JAZZOWY/ROZRYWKOWY

Zofia Miksa-Kurowska (100 zł/60min)
Michał Sobierajski (100zł/60min)

POSTUROLOGIA WOKALNA

Ernest Szymański (100zł/60min)

TRENING PERSONALNY

Jarosław Szymański (100zł/60min)

BADANIE GŁOSU

polecamy foniatrę, dr Waldemara Wojnowskiego.

REHABILITACJA GŁOSU

Maria Antkowiak (50zł/30min – minimum 4 spotkania)
Magdalena Szymańska (60zł/30min – minimum 4 spotkania – pakiet spotkań ważny 30 dni w promocyjnej cenie 200 zł)

ZAJĘCIA ŚPIEWU I UMUZYKALNIANIA DLA DZIECI (6-14 lat)

Zofia Miksa-Kurowska (100zł/60min)
Sara Malińska (100zł/60min)

ZESPOŁY WOKALNE (GRUPOWE)

Michał Sobierajski (100zł/1m-c – 4 spotkania)

PRZYGOTOWANIE DZIECI DO EGZAMINÓW DO SZKOŁY MUZYCZNEJ

Sara Malińska (100zł/60min)

ZASADY MUZYKI I HARMONIA JAZZOWA

Michał Sobierajski (100zł/60min)

IMPROWIZACJA WOKALNA

Zofia Miksa-Kurowska (100zł/60min)
Michał Sobierajski (100zł/60min)

 

INNE: 
pomoc w studio nagrań

szkolenia grup, rad pedagogicznych, firm
warsztaty dla zespołów, chórów, scholi parafialnych

Magdalena Szymańska (cennik ustalany indywudualnie)